\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Utilizarea datelor cu caracter personal

Informare privind utilizarea datelor cu caracter
personal de către Asociația GAL Dej

Asociația GAL Dej este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Asociația GAL Dej  respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, administrează în condiţii de siguranţă bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în conformitate cu propriul statut și cu obligațiile ce îî revin pentru implementarea SDL și a proiectului  “Sprijin pentru functionarea GAL DEJ in vederea implementarii SDL”, cod SMIS 123694.

Asociația GAL Dej  asigură persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, de confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și de respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679.

Mai multe detalii:
ANUNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturi conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)