\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Tipuri de solicitanti

Proiecte POR

  • Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Dej (UAT Dej) – pentru investiții în construire/reabilitare locuințe sociale, școli/grădinițe, infrastructură mică pentru acces la utilități de bază și drumuri secundare, alei pietonale, spații de joacă etc;
  • Parteneriate între UAT Dej și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru investiții în Centrul Comunitar Integrat prin care se vor furniza servicii sociale și medico-sociale;
  • Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin 1 an, înainte de depunerea proiectului – pentru investiții în infrastructura pentru furnizarea de servicii sociale, comunitare, desfașurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport etc;
  • Întreprinderi de economie socială de inserție – pentru investiții în construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție

Proiecte POCU

  • Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actori sociali relevanți /Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
  • Parteneriate intre entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate: furnizori de servicii de ocupare, servicii sociale, socio-medicale şi medicale, acreditaţi în condiţiile legii.