\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Tipuri de proiecte

SDL incude o serie de măsuri care constituie un sprijin complementar și sinergic pentru ameliorarea situaţiei persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială cu domiciliul în Municipiul Dej.

Prin SDL vor fi finanţate proiecte care propun investiţii de tip “hard” şi investiţii de tip “soft”.

O condiţie esntiala pentru finanţarea proiectelor în cadrul SDL este asigurarea complementarităţii investițiilor soft și hard ( POR-POCU). Practic, prin proiectele POR se finanţează infrastructura necesară, iar prin proiectele POCU se finanţează funcţionarea infrastructurii.

PROIECTE POR

Investițiile de tip “ hard” în infrastructură  vor fi finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Tipuri de intervenții eligibile:

 • Construire/reabilitare locuinţe sociale;
 • Infrastructură mică pentru acces la utilități de bază;
 • Infrastructură pentru mobilitate (drumuri secundare, alei pietonale etc);
 • Infrastructură educațională (unități de învățământ preuniversitar);
 • Investiții în intrastructura socială (înființarea unui centru comunitar integrat);
 • Investiții în infrastructura pentru activități culturale, sociale, socio-medicale, sportive, comunitare etc.
 • Investiții în dezvoltarea întreprinderilor de economie socială de inserție;

PROIECTE POCU

Investițiile de tip “soft” în capitalul uman vor viza 1700 de persoane cu domiciliul in Municipiul Dej, in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile roma si non roma, din care cel putin 20% persoane de etnie roma. Proiectele se refera la diferite tipuri de servicii ce vor fi finanţate din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman (POCU), Axa Prioritara 5, Obiectivul specific 5.1.

Tipuri de interventii eligibile

 • sprijinirea creşterii accesului și participării la educaţie şi formare;
 • încurajarea intrării/ menţinerii pe piaţa muncii;
 • susţinerea antreprenoriatului, inclusiv cel social;
 • sprijinirea dezvoltării de servicii sociale/ comunitare integrate medico-sociale, etc.