\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Noutăți și anunțuri

S-a redeschis un nou Apel de proiecte pentru măsura: POR/9/9.1/1/ ÎNTREPRINDERI /SDL DEJ/1/ Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în teritoriul SDL Noul Calendar de lansare , împreuna cu Anunțul de lansare le găsiți AICI...

În urma hotararii Consiliului Director al GAL Dej și cu avizul OIR ADR NV și OIR POSDRU NV au fost aprobat prelungirea datei limita pentru depunerea de proiecte în cadrul Măsurilor: POR/9/9.1/1/ ÎNTREPRINDERI /SDL DEJ/1/ Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în teritoriul SDL ...

Dupa perioada de consultări publice si dupa verificarea de catre OIR POSDRU Nord-Vest, in data de 04.02.2020, a fost avizat "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice Strategiei de Dezvoltare Locală pentru persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Dej": Măsura POCU/SDL DEJ/M4...

Dupa perioada de consultări publice si dupa verificarea de catre ADR Nord-Vest, in data de 23.01.2020, a fost avizat "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice Strategiei de Dezvoltare Locală pentru persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Dej": Apelul POR/9/9.1/1/7REGIUNI/SDL DEJ/3/ Investiții...

Dupa perioada de consultări publice si dupa verificarea de catre OIR POSDRU Nord-Vest, in data de 04.02.2020, a fost avizat "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice Strategiei de Dezvoltare Locală pentru persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Dej" pentru 2...

           Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță organizarea de Sesiuni de instruire pentru accesarea fondurilor europene in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Dej. Sesiunile de instruire si organizarea de evenimente care se adresează tuturor persoanelor interesate de a participa in cadrul proiectelor finanțate...