\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Despre

Excluziunea
socială

Excluziunea socială are o conotație multidimensională concretizată în:

  • excluderea de la resurse de trai adecvate (sărăcie)
  • excluderea de pe piaţa muncii (lipsa unei ocupații)
  • excluderea de la servicii și din relaţiile sociale (marginalizare).

 

În Municipiul Dej există 4 zone urbane marginalizate care reprezinta concentrări ale sărăciei, în care locuiesc aproximativ 400 de persoane. Totodată, și în restul teritoriului există un număr însemnat de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, distribuite inegal. Aceste persoane se confrunta cu probleme grave legate de:

  • deprivare materială, condiții de locuire precare, cu locuințe aflate în stare avansată de degradare, supraaglomerate și fără utilități;
  • nivel redus de educație al adulților care limitează accesul pe piața formală a muncii;
  • accesul limitat la educație al copiilor, cu riscuri de abandon școlar și de perpetuare a problemelor de sărăcie.

Oferta de
servicii sociale

Oferta de servicii sociale este insuficientă, fragmentată și în cele mai multe cazuri complicat de accesat.

Familiile afectate de sărăcie extremă se lovesc de numeroase obstacole în utilizarea serviciilor sociale existente, începând cu necunoaşterea acestora, incapacitatea de a accesa serviciile de protecţie disponibile şi discriminare.

Lipsa documentelor de identitate sau de proprietate sunt alți factori care reduc accesul la anumite servicii sociale sau medicale.

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej a elaborat o strategie de dezvoltare locală (SDL) care include o serie de măsuri menite să contribuie la ameliorarea situației unui număr de 1700 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în Municipiul Dej.

GAL Dej are rolul de a asigura implementarea și monitorizarea strategiei în perioada 2018-2023.

SDL va fi finanțată din fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman.