\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Author: administrator

Spre consultare pentru redeschiderea Apelului de proiecte POR 3 neconpetitivin cadrul măsurii: POR/9/9.1/1/7REGIUNI/SDL DEJ/3/ Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii publice în ZUM. Gasit mai jos documentele aflate in consultare publica: ANEXA 3 - Anunt de lansare POR 3 ANEXA 2 - Calendarul lansarii Ghid POR 3 Necompetitiv Procedura de evaluare si...

Spre consultare pentru redeschiderea Apelului de proiecte POCU in cadrul măsurii: POCU/SDL DEJ/M4 - Sprijin pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale a populației din zonele urbane marginalizate și grupurilor vulnerabile din teritoriul SDL Gasit mai jos documentele aflate in consultare publica: ANEXA 3 - Anunt de relansare...

Spre consultare pentru redeschiderea Apelului de proiecte POCU in cadrul măsurii: POCU/SDL DEJ/M4 - Sprijin pentru reducerea sărăciei și excluziunii sociale a populației din zonele urbane marginalizate și grupurilor vulnerabile din teritoriul SDL Gasit mai jos documentele aflate in consultare publica: Ghid M4 POCU - relansare Apel ANEXA...

În urma hotararii Consiliului Director al GAL Dej și cu avizul OIR ADR NV și OIR POSDRU NV au fost aprobat prelungirea datei limita pentru depunerea de proiecte în cadrul Măsurilor: POR/9/9.1/1/ ÎNTREPRINDERI /SDL DEJ/1/ Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în teritoriul SDL ...

Dupa perioada de consultări publice si dupa verificarea de catre ADR Nord-Vest, in data de 23.01.2020, a fost avizat "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice Strategiei de Dezvoltare Locală pentru persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Dej": Apelul POR/9/9.1/1/7REGIUNI/SDL DEJ/3/ Investiții...