\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Apeluri de proiecte

CALENDAR APELURI DE PROIECTE

Propunerile de proiecte pot fi depuse în cadrul unor apeluri de proiecte cu depunere continuă sau cu depunere la termen. În funcție de tipul de solicitant/tipul de investiție, apelurile pot fi de tip noncompetitiv – se adresează unor instituții publice cu competențe exclusive intrun anumit domeniu sau apeluri de tip competitiv –se adresează unor categorii de solicitanți eligibili care vor intra in competitie.

 

Calendarul lansari apeluri de proiecte GAL DEJ

 

Anunt de lansare POR 1/3

Anunt de lansare POR 2

Ghidul plus anexele la ghid POR 1 si 2:

0 Ghid POR 1/3 si 2

1 ANEXA 1_Fisa de proiect CLLD_POR_GALD

2 Anexa 2 Grila de verificare CAE

3 ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie

4 ANEXA 4 Grila conformităţii documentatie tehnico-economica

5 ANEXA 5 Grila conformităţii PT (Ordinul nr. 863_2008)

6 Model A_Opisul propunerii de proiect

7 Model B1_Declaratia de eligibilitate Apel 1

8 Model B2_Declaratia de eligibilitate Apel 2

9 Model C1_Declaratia de angajament Apel 1

10 Model C2_Declaratia de angajament Apel 2

11 Anexa 7 Declaratie_IMM

12 Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Anunt de lansare POR 3

Ghidul plus anexele la ghid POR 3:

0 Ghid POR 3

1 ANEXA 1_Fisa de proiect CLLD_POR_GALD

2 Anexa 2 Grila de verificare CAE

3 ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie

4 ANEXA 4 Grila conformităţii documentatie tehnico-economica

5 ANEXA 5 Grila conformităţii PT (Ordinul nr. 863_2008)

6 Model A_Opisul propunerii de proiect

7 Model B_Declaratia de eligibilitate

8 Model C Declaratia de angajament

11 Model D_Acordul de parteneriat

12 Model_P Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal

ANEXA 20 Matrice de corespondență

 

Anunt de lansare POCU M4

Ghidul plus anexele la ghid POCU M4:

0 Ghid M4 POCU

1 Anexa 1 Fisa de proiect POCU

2 Anexa 1.1 Fisa de proiect POCU – Buget

3 Anexa 2 – Grila de conformitate si eligibilitate_v3clarif 2 OIR

4 ANEXA 3 Grila de prioritizare ¡i seleceie M1

5 Anexa 4 Definitiile indicatorilor OS 5.1_finali

6 ANEXA 5 Contract de finantare – Acord de parteneriat

7 Anexa nr. 2_DUCAE solicitant_lider

8 Anexa nr. 3_DUCAE Partener

9 Anexa 6 Model declaratie privind asumarea responsabilitatii sustenabilitate

10 ANEXA 17 Identificarea și justificarea tipurilor de măsuri

Anexa 2 – Grila de conformitate si eligibilitate_GS-CS – GAL DEJ-semnat

ANEXA 3 Grila de prioritizare si selectie – ETF – GS.CS – GAL DEJ-semnat

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ VERIFICAREA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR