\"sigle"
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Organizare sesiuni de instruire pentru accesare fonduri europene in cadrul SDL Dej

Organizare sesiuni de instruire pentru accesare fonduri europene in cadrul SDL Dej

           Asociația Grupul de Acțiune Locală Dej anunță organizarea de Sesiuni de instruire pentru accesarea fondurilor europene in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Dej.

Sesiunile de instruire si organizarea de evenimente care se adresează tuturor persoanelor interesate de a participa in cadrul proiectelor finanțate prin programe europene pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala Dej.

In cadrul acestor sesiuni de instruire si evenimente se vor prezenta Ghidurile Specifice Programului Operațional Regional si a Programului Operațional Capital Uman, Procedura de Evaluare si Selectie, si alte Proceduri interne de lucru, care stau la baza proiectelor ce pot fi create in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala Dej.

Sesiunile de instruire si organizarea de evenimente se vor adresa angajaților GAL, membrilor Comitetului de Selectie si potențialilor beneficiari ai proiectelor derulate prin GAL.

Sesiunile de instruire si evenimente sunt realizate in cadrul proiectului „Sprijin pentru funcționarea GAL DEJ în vederea implementării SDL”. Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC       

 

Detalii suplimentare se pot obține de la Lăzăriciu Rodica, Manager Proiect, 0744641451 si pe site-ul GAL Dej: www.gald.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

No Comments

Post A Comment